เปิดปฏิทินสอบคัดครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 22-28 พ.ย. นี้

พฐ. ประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ รับสมัคร 22-28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานว่า นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด จึงขอให้ สพท. ทำข้อมูลตำแหน่งว่างที่ใช้สำหรับการคัดเลือก ไปให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และ กศจ. ดำเนินการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด

สำหรับปฏิทินการคัดเลือกครูผู้ช่วย 2560 มีดังนี้

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ประกาศการรับสมัคร

วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2560 เปิดรับสมัคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 4-15 ธันวาคม 2560 ประเมินประวัติและผลงาน

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือก

ภาพจาก ไทยพีบีเอส

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คมชัดลึก

Related posts