ทำไมเราต้องกินผัก-ผลไม้ อย่างน้อย 400 กรัม

ที่มา: สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย : โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม
สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
การกินผัก ผลไม้ให้ได้วันละอย่างน้อย 400 กรัมไม่ใช่เรื่องยาก ถ้า 1 วัน เราจัดอาหารให้เหมาะสมในแต่ละมื้อ
ทำไมต้อง 400 กรัม ?
1.ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ 30%
2. ลดความเสี่ยงมะเร็งทางเดินอาหารหลอดอาหาร 1-6%
3. ลดความเสี่ยงมะเร็ง 50%
4.ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 6%
5.ลดเบาหวานความดัน
6.ลดน้ำหนัก

Related posts