สอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 61 จัดเคลียริงเฮาส์ 2 รอบ-ลดสอบ GAT PAT เหลือรอบเดียว

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติปรับการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2561 ผ่าน 3 ระบ…