คำเตือน ต้องระวัง!! “โรคใบไหม้” มันฝรั่ง โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว

สภาพอากาศเย็น ชื้น และมีน้ำค้าง กรมวิชาการเกษตร ได้เตือนเกษตรกรที่ปลูกมันฝรั่ง ควรระวัง โร…