ปราสาทสัจธรรม ปราสาทไม้ที่ใหญ่และอลังการที่สุดในโลก

ปราสาทสัจธรรม เป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลน…