ทุนการศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสวีเดน UPPSALA UNIVERSITY IPK SCHOLARSHIP

ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน แต่จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ สำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ Uppsala University ทั้งนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ และเข้าเรียนในวันที่ 3 กันยายน 2018


คุณสมบัติในการสมัครทุนการศึกษา
• ไม่ใช่ประชากรในสหภาพยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการศึกษา และสดงให้เห็นถึงความสนใจในหลักสูตรที่ต้องการเรียน
• นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานี้แล้ว จะต้องเลือกเรียนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก
• นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนในหลักสูตรที่สมัครเรียน

ระยะเวลาในการสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2018 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2018
โดยหลักสูตรปริญญาโท ของ UPPSALA UNIVERSITY จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2017 – 15 มกราคม 2018http://www.uu.se/en/admissions/master/masterprogrammes/ ซึ่งมีหลักสูตรเบื้องต้นดังนี้

SCIENCE AND TECHNOLOGY
• Applied Biotechnology, 120 credits
• Bioinformatics, 120 credits>
• Biology, 120 credits, specialisations:
Cell and Molecular Biology
Ecology and Conservation
Limnology – Ecology and Environment of Inland Waters
Environmental Toxicology
Erasmus Mundus Master Programme in Evolution Biology (MEME)
Evolutionary Biology
Genetic and Molecular Plant Science
Immunology and Microbiology
Nabis – Nordic Master in Biodiversity and Systematics

• Chemistry, 120 credits, specialisations:
Analytical Chemistry
Bio and Nano Materials
Biochemistry
Chemical Biology
Chemistry for Renewable Energy
EACH – Excellence in Analytic Chemistry
Organic Chemistry
Physical Chemistry
Theoretical Chemistry

• Computational Science, 120 credits
• Computer Science, 120 credits, specialisations:
Computer Science
Concurrency and Parallel Programming
Sino-Swedish Master, Computer Science – Software Engineering
Earth Science, 120 credits, specialisations:
European Palaeobiology Specialisation (Uppsala-Lille)
Geology
Hydrology/Hydrogeology
Palaeobiology
Physical Geography
Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINReM) – New!

• Embedded Systems, 120 credits
• Industrial Management and Innovation, 120 credits
• Mathematics, 120 credits, specialisations:
Applied Mathematics and Statistics
Financial Mathematics
Mathematics
• Physics, 120 credits, specialisations:
Astronomy and Space Physics
Energy Physics
Geophysics
Materials Physics
Materials Theory
Meteorology
Nuclear and Particle Physics
Theoretical Physics – Quantum Fields and Strings

• Renewable Electricity Production, 120 credits
• Sustainable Development, 120 credits
• Wind Power Project Management, 60 credits – Campus Gotland!

MEDICINE AND PHARMACY
• Biomedicine, 120 credits
• Forensic Science, 120 credits
• Global Health, 120 credits
• Infection Biology, 120 credits
• Medical Nuclide Techniques, 120 credits
• Medical Research, 120 credits
• Molecular Medicine, 120 credits
• Pharmaceutical Modelling, 120 credits

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
• Accounting and Financial Management, 120 credits, specialisations:
Financial Accounting – New!
Financial Management – New!
Management Control – New!
• Business and Management, 120 credits, specialisations:
International Business – New!
Marketing – New!
Organisation – New!
• Early Modern Studies, 120 credits
• Economics, 120 credits
• English, 120 credits
• Entrepreneurship, 60 credits
• Euroculture, 120 credits
• Global Environmental History, 120 credits
• Holocaust and Genocide Studies, 120 credits
• Humanitarian Action and Conflict, 60 credits
• Humanities, 120 credits, specialisations:
Archaeology – Campus Gotland and Uppsala!
Cultural Anthropology
Cultural Heritage and Sustainability – New! Campus Gotland!
Musicology

• Human-Computer Interaction, 120 credits
• Information Systems, 120 credits
• Intellectual Property Law, 60 credits
• International Humanitarian Action, 120 credits
• International Tax Law and EU Tax Law, 60 credits
• Investment Treaty Arbitration, 60 credits
• Language Technology, 120 credits
• Peace and Conflict Studies, 120 credits
• Political Science, 120 credits
• Religion in Peace and Conflict, 120 credits – Distance learning!
• Scandinavian Studies, 120 credits
• Social Sciences, 120 credits, specialisation:
Digital Media and Society
• Sociology of Education, 120 credits
• Statistics, 120 credits
• Sustainable Management, 60 credits – Campus Gotland!
เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.uu.se/en/admissions/scholarships/uppsala-university/

ขอขอบคุณที่มาจาก http://www.educatepark.com และ https://www.uu.se/en/admissions/scholarships/uppsala-university/

Related posts