ทุนการศึกษา– ประเทศอินเดีย The Indian Council for Cultural Relations of Government of India (ICCR)

เปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์) โดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นมกราคม 2017

ในแต่เดือนจะมีเงินเดือนให้เราเก็บไว้ใช้จ่ายต่อเดือน ดังนี้

ปริญญตรี เดือนละประมาณ 3,300 บาท
ปริญญาโท เดือนละประมาณ 3,600 บาท
ปริญญาเอก เดือนละประมาณ 4,200 บาท
หลังปริญญาเอก เดือนละประมาณ 4,500 บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปีการศึกษา ดังนี้

ปริญญาตรี 3,000 บาท
ปริญญาโท 3,500 บาท
ปริญญาเอก 7,500 บาท
หลังปริญญาเอก 9,300 บาท
ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์และโปรเจ็ค จ่ายเพียงครั้งเดียเท่านั้น ดังนี้

ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยประมาณ 4,200 บาท
ปริญญษเอก โดยประมาณ 6,000 บาท
ค่าที่พัก เดือนละประมาณ 2,700 – 3,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเมืองที่เลือกไปเรียน)

มีค่ารักษาพยาบาล

มีทริปให้ไปท่องเที่ยวทั่วประเทศอินเดีย ทุกเทอมการศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.iccr.gov.in/content/general-scholarships-scheme-gss

Related posts