ทุนการศึกษา ปี 2561 The Swedish Institute Study Scholarships (SISS) – ประเทศสวีเดน

โดยที่ Swedish Institute เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวีเดน จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คือ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศต่างๆ จากทั่วโลก เพื่อเป็นการโปรโมทประเทศและสร้างความสัมพัธ์อันดีงามกับประเทศอื่นๆ อีกด้วย ทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2016 – วันที่ 16 มกราคม 2017

ซึ่งทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า (เราไม่ต้องใช้ทุนคืนนนั่นเอง) แต่ว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ คือ ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี มีรายละเอียดที่ครอบคลุมดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 9,000 SEK หรือประมาณ 38,000 บาทต่อเดือน (สำหรับค่ากินค่าใช้ต่างๆ)
  • ค่าเดินทาง จ่ายครั้งเดียว 15,000 SEK หรือโดยประมาณ 62,000 บาท
  • ประกันสุขภาพสำหรับการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุในประเทศสวีเดน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://eng.si.se/scholarship/the-swedish-institute-study-scholarships/

Related posts